Polityka prywatności

  • I. POLITYKA PRYWATNOŚCI 
    wraz z polityką plików cookies
    sklepu internetowego www.firstfruits.pl
  • II. Administratorem danych osobowych jest PHU OS-MA-NA Paweł First, Paprotnia 71, 96-206 Sadkowice, NIP 769-133-63-37, tel: 604-224-119, email: kontakt@firstfruits.pl
  • III. Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
  • IV. Pozyskane dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
  • V. Pozyskane dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora to jest celu realizacji złożonych przez Państwa zamówień w naszym sklepie i nie są przekazywane osobom i podmiotom trzecim.
  • VI. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży produktów oferowanych przez PHU OS-MA-NA Paweł First. Rodzaj danych zbieranych w naszym sklepie:

POLITYKA PLIKÓW COOKIES:
Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora

Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z Serwisu. Korzystając z Serwisu potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na dokonanie zakupu w Serwisie Administratora.
 
W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików Cookies, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym poniżej.
 
§1. Definicje
Administrator – oznacza PHU OS-MA-NA Paweł First, Paprotnia 71, 96-206 Sadkowice, NIP 769-133-63-37, tel: 604-224-119, email: kontakt@firstfruits.pl, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: www.jemliofilki.pl
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


§2.Rodzaje wykorzystywanych Cookies
Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a)    Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
b)    Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 
§3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a)     konfiguracji Serwisu – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
b)     analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA. 
 
§4.Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 
§5. Zmiany polityki ochrony prywatności i plików Cookies
Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.


 
Dostęp do danych osobowych ma tylko administrator strony poprzez szyfrowane połączenie.
Dane osobowe utrwalone w formie dokumentu sprzedaży są przechowywanego w celach fiskalnych sklepu przez okres 5 lat.
Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Administrator danych osobowych powierza dane osobowe Poczta Polska S.A wyłącznie w celu realizacji usługi dostawy zakupionych przedmiotów wyłącznie w celu hostingu danych niezbędnych do realizacji złożonych zamówień.
Administrator danych osobowych nie udostępnia, nie profiluje i nie przetwarza danych na potrzeby marketingowe ani inne potrzeby nie związane ze sprzedażą zakupionych.
Twoje dane są usuwane z systemu teleinformatycznego sklepu niezwłocznie po realizacji zamówienia. Pozostaje jedynie dokument sprzedaży przechowywany w celach fiskalnych sklepu.
Administrator danych osobowych kontaktuje się z Państwem drogą elektroniczną poprzez e-mail lub drogą telefoniczną.
Imię i nazwisko – w celu zaadresowania przesyłki lub kontaktu w kwestii ewentualnych wątpliwości co do zamówienia;
Adres zamieszkania – w celu zaadresowania przesyłki;
Nr telefonu – w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń;
Adres email – w celu potwierdzenia realizacji zamówienia i kontaktu z Klientem;
Cookies – dane wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania ze strony;
NIP – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w celu wystawienia faktury VAT.

Shopping Cart
Scroll to Top